In het vakgebied van de PianoTechniek is er in de Nederlandse taal niet veel geschreven en gepubliceerd. De mensen in dit vak, mijzelf niet uitgezonderd, zijn doeners en hebben meestal de tijd niet, of gunnen zich de tijd niet om de kennis die er is en de kennis die ze hebben te verzamelen en op papier te zetten.

Niettemin is in deze afdeling van de site, PianoEducatief genaamd, enige achtergrondinformatie omtrent het vakgebied verzameld.

Simon Jorritsma


ziet u geen menu bovenin het scherm? Klik dan hier