Home

Stemmen

Onderhoud

Restauratie

 Stanwood PTD 

Taxaties

Verkoop

Contact

Educatief


David Stanwoods Precision Touch Design

Precision Touch Design

De Stanwood PTD methode is de oplossing voor vleugels waarbij zich onregelmatigheid in klank en/of speelaard voordoen. Meestal ligt dit aan het gewicht van de hamerkoppen dat niet geleidelijk afloopt en de krachtenlijn van het mechaniek.

Met de klant wordt eerst besproken wat qua klank mogelijk is voor het instrument. Na analyse van het mechaniek worden de hamerkoppen op gewicht gebracht volgens een voor dit instrument vastgestelde gewichtscurve. De krachtenlijn wordt verbeterd en het toetsgewicht aangepast.

Zo is het mogelijk, binnen bepaalde grenzen, het speelgewicht (aanslaggevoeligheid) aan te passen aan de wensen van de klant en er voor te zorgen dat elke toets hetzelfde aanvoelt.

Doordat de hamerkoppen op het juiste gewicht zijn wordt het klankkarakter over de hele vleugel veel evenwichtiger. Ik maak hierbij gebruik van de mogelijkheden die ik als "Licenced Precision Touch Design Installer" heb.

De methode vereist geen speciale inbouw, wel worden er op de onderhamers soms instelbare draagveren aangebracht om het speelgewicht en de totale gewichtscurve te kunnen beïnvloeden. Soms zijn wijzigingen aan het mechaniek nodig, zo is het soms nodig de piloten die achterop de toets zitten iets te verplaatsen om de pilotenlijn te optimaliseren.

Wanneer PTD?

  • U blijft op uw instrument, ondanks aanpassingen, het gevoel houden dat het gemakkelijker zou kunnen spelen...
  • Zacht spelen is moeilijk; u zou meer controle over de klank en de dynamiek willen hebben...
  • U zou het instrument regelmatiger willen hebben qua klank en aanslag...

Voor welke instrumenten?

Alhoewel (nog) geen enkele pianoproducent PTD toepast, heeft de praktijk uitgewezen dat ieder instrument uitgevoerd met PTD wezenlijke verbeteringen laat zien wat klank en speelaard betreft. Zelfs de beste (duurdere) merken zijn te verbeteren met de PTD methode, terwijl de toepassing van PTD bij de goedkopere merken vaak een compleet andere pianobeleving oplevert!

David Stanwood

De methode is ontwikkeld en uitgedacht door de Amerikaan David Stanwood. Indien u geïnteresseerd bent in de werkwijze, kunt u een kijkje nemen op www.stanwoodpiano.com

Meer info

In de afdeling Educatief vindt u een artikel (Nederlands) van mijn collega Frans Pietjouw over dit onderwerp.

Afbeeldingen links: Het uitwegen van onderhamer, hamer, en toets. (Klik voor grotere afbeelding)

"De vleugel speelt makkelijker en spreekt makkelijker aan. Het instrument speelt veel regelmatiger. Zelfs de kleinste beweging voor het pianissimo spel komt tot uitdrukking, ik kan nu fluisteren op het instrument. Ik was al gecharmeerd van de bas, maar nu ben ik er helemaal verliefd op geworden. De klank die ik wil horen bij een bepaald muziekstuk krijg ik nu over de hele linie te horen, terwijl ik voorheen vooral in het midden gebied mijn techniek extra moest aanspreken. Je probeert altijd als musicus uit de vleugel de klank te krijgen die je binnenin je hoort. Sinds PTD is toegepast op mijn vleugel krijg ik een respons aan klank op wat ik speel en is het geluid zo mooi, dat je niet anders kan dan daar weer op reageren. Vandaar de verliefdheid."

Marjo Boom (Pianiste, Nederland)


"Your treatment transformed my piano... It opens the Microdynamic possibilities."

Keith Jarrett, November 1997


To whom it may concern:

I have played on several pianos utilizing David Stanwood's new action and have had one installed in my own Steinway. I find them responsive in the highest degree, tremendously satisfying to play, with an ease of control in the softest playing that is very rare in my experience. Mr. Stanwood is devoting his great knowledge, craft and care to the service of an ideal: the most perfect possible realization of the piano's potential. I have been impressed by his dedication, and the extent of his success, and I think many other pianists will be as surprised and delighted as I have been.

Sincerely,

Richard Goode

November 13, 1992


August 8, 1988

"The action is perfect. It's even... the whole thing."

"It feels connected somehow. I couldn't believe it at first."

"It's amazing. The feeling is so immediate. It reminds me a
little of Bosendorfer. This is better, I mean... for me."
"Thank you for showing me."

Rudolf Serkin